ศูนย์หัวใจเฉพาะทาง

serv84_7_edited.jpg

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดมาตรฐาน

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ได้สร้างผลงานที่ดีเลิศจนเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล JCI จนได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์โรคหัวใจ อันดับหนึ่งในเขตภาคตะวันออกและเป็นหนึ่งในศูนย์โรคหัวใจที่ดีที่สุดในประเทศไทย ทีมแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพประจำศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ทุกท่านพร้อมให้การดูแลอย่างทุ่มเทและเสียสละตลอดเวลา รวมถึงผ่านการฝึกอบรบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังได้มีการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

ศูนย์ฉีดสีสวนหัวใจ
Cath Lab Center

ตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันขยายหลอดเลือดหัวใจ ด้วยบอลลูน (CAG) และขดลวด (PCI) สถิติสวนหัวใจมากกว่า 4,000 รายต่อปี

ศูนย์รักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ
Cardiac Arrythmia

นวัตกรรมรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติด้วยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุไม่ต้องกินยาตลอดชีวิต.ไม่ต้องเสี่ยงกับผลข้างเคียงจากยา

สถิติการรักษา 200 รายต่อปี

ศูนย์การผ่าตัดบายพาสหัวใจ
Coronary Artery Bypass Graft

ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบหรือตัน ที่เสี่ยงต่อการสวนหัวใจควรทำผ่าตัดบายพาสหัวใจ (CABG) นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ทำผ่าตัดกว่า 200 รายต่อปี

LINE_SOCIAL_Circle.png