ศูนย์ฉีดสีสวนหัวใจ

(Cath Lab Center)

ตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันขยายหลอดเลือดหัวใจ ด้วยบอลลูน (CAG) และขดลวด (PCI) สถิติสวนหัวใจมากกว่า 4,000 รายต่อปี

 

ศูนย์ฉีดสีสวนหัวใจ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มาตรฐาน JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์ฉีดสีขยายหลอดเลือดหัวใจที่เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงให้บริการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินวิกฤตตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ทีมแพทย์สวนหัวใจ นำโดย นพ.นำชัย นำเกียติสกุล , พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล , นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล และ นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ เชี่ยวชาญด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังฉีดสีสวนหัวใจ มากกว่า 4,000 ราย/ปี

การฉีดสีสวนหัวใจ (Coronary Angiogram CAG, Percutaneous Coronary Intervention PCI ) คือการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจว่าตีบหรือตัน พร้อมทั้งขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (Balloon) และขดลวด (Stent) โดยใช้สายสวนฉีดสีผ่านหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบหรือข้อมือโดยใช้ระยะเวลาในการทำ 30 - 60 นาที

 

ในกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยมีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มีระบบ Fast Tract พร้อมให้การดูแลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิต

จำนวนผู้ป่วยได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) ศูนย์ฉีดสีสวนหัวใจ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

LINE_SOCIAL_Circle.png